DURGA MAA

Aarti Durga Maa Ki
Jai Ambey Gauri Maiya Jai Shyama Gauri, | Tumko Nishdin Dhyavat Hari Brahma Shivji.
Mang Sindoor Virajat Tiko Mrigmad Ko, | Ujjaval Se Dou Naina Chandra Badan Niko.
Kanak Saman Kalevar Raktamber Raje, | Rakt Pushp Galmala Kanthan Par Saje.
Kehari Vahan Rajat Khadg Khappardhari, | Sur Nar Munijan Sewat Tinke Dukhhari.
Kanan Kudal Shobhit Nasa Gaj Moti, | Kotik Chandra Divaker Sam Rajat Jyoti.
Shumbh Nishumbh Bidare Mahishasur ghati, | Dhumra Vilochan Naina Nishdin Madmati.
Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare, | Madhu Kaitabh Dou Mare Sur Bhay Hin Kare.
Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani, | Agam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
Chaunsath Yogini Mangal Gavat Nritya Karat Bhairoo, | Bajat Tal Mridang Aru Bajat Damroo.
Tum hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta, | Bhaktan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
Bhuja Char Ati Shobhit Khadg Khappardhri, | Manvanchhit Phal Pavat Sewat Nar Nari.
Kanchan Thar Virajat Agar Kapur Bati, | Shreemaal Ketu Men Rajat Koti Ratan Jyoti.
Maan Ambeyjee Ki Aarti Jo Koi Nar Gavai, | Kahat Shivanand Swami Sukh Sampati Pavai.

Temple Hours

Monday- Saturday: 9AM-12PM, 5PM-7:30PM
Daily Aarti 7:00PM
Every Sunday:9AM-7:30PM
Every Monday:Shiv Stuti at 6:45PM
Every Tuesday:Hanuman Chalisa at 6:45PM

© 2016 Shivalaya Temple of Greater Boston.